2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

دپارتمان مدیریت صادرات شرکت هرمس وظیفه واسطه صادراتی شرکت های تولیدی و صادراتی ایرانی و خارجی را بر عهده گرفته و در این راستا به بنگاه های اقتصادی جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات مشاوره یاری میرساند . شرکت هرمس می تواند بسته به شرایط و نیازشرکت ها مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیتهای صادراتی بنگاههای اقتصادی مخصوصا بنگاههای کوچک و متوسط را بعهده گیرد.

دپارتمان مدیریت صادرات شرکت بر اساس یک قرارداد رسمی مدیریت امر صادرات شرکتها را برای کشورهای هدف تعیین شده بر عهده گرفته و می تواند نمایندگی انحصاری یا غیر انحصاری تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و یا خدمات آنها را در بازارهای خارجی برعهده داشته باشد.

شرکت هرمس خدماتی را در راستای ایجاد تقاضا در بازار های بین المللی و همچنین نحوه پردازش و پاسخ صحیح به تقاضای بازارهای خارجی ارائه می دهد که در نتیجه بنگاههای اقتصادی از ورود به بازارهای جهانی منتفع می شوند و شرکت هم از ایجاد رابطه بلند مدت بین تولید کننده و خریدار سود می برد و حاصل آن برای کشور نیل به یکی از اهداف مهم توسعه یعنی توسعه صادرات غیر نفتی می باشد.

نحوه عملکرد شرکت هرمس در مدیریت صادرات

بعنوان نماینده توليد کننده:
در این حالت شرکت در بازار هدف حضور پیدا کرده و به دنبال جذب مشتریان خارجی است ولی با نام خود تولید کننده اصلی فعالیت می نماید.در این حالت شرکت هرمس به عنوان همکار و همراه تولید کنندگان کشور برای ورود به بازارهای بین المللی به خصوص در کشورهایی که این شرکت در آنها فعال می باشد، عمل می کند و نام تجاری تولید کنندگان را در بازار جهانی به گوش همگان میرساند."

بعنوان توزیع کننده انحصاری و یا غير انحصاری :
شرکت هرمس این افتخار را دارد تا به عنوان نماینده انحصاری و غیر انحصاری تولید کنندگان در بازار بین المللی فعالیت کند و با توجه به تسلط کافی بر کانالهای توزیع ، مشاوره تعیین سطح قیمت را به تولید کنندگان در جهت افزایش تولید، صادرات و ارتقای نام تجاری آنها در بازار جهانی ارائه می دهد. "

بعنوان یک شرکت بازرگانی:
شرکت هرمس با توجه به توان سرمایه گذاری در امر صادرات ، محصولات تولید کنندگان مورد نظر را از آنها خریده و مستقیما به بازار هدف صادر کرده و معرف محصولات و نام تجاری آنها در عرصه بین المللی خواهد بود. "

خدمات مدیریت صادرات هرمس

انجام کلیه اقدامات مشتمل برایجاد تقاضا و نیز پاسخگویی به تقاضای موجود و یا ایجاد شده در بازارهای بین المللی از جمله :
- انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف
- تعیین ویژگیهای کمی و کیفی محصول مورد نیاز بازار هدف
- شناسایی و انتخاب توزیع کننده ماهر و با تجربه
- مذاکره برای کسب مجوزهای لازم
- آموزش توزیع کننده ها در مورد نحوه بازاریابی هر محصول خاص
- ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان
- تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات کالا یا اخذ مناقصات بین المللی خارج از کشور
- ارائه الزامات و پیشنهاد مارک گذاری و بسته بندی محصول صادراتی
- تعیین دقیق هزینه های بیمه، حمل و نقل و ....
- ارائه مشاوره برای قیمت گذاری محصولات( کالا یا خدمات )
- ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف
- هماهنگی امور حمل و نقل
- مدیریت ریسک پرداختها و تعهدات طرفین