2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیتهای مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهرهبرداری، آموزش، خدمات مشاورهای، نصب و راهاندازی در رشتههای تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساختهای حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که تنها صادرات کالا محسوب نشود.

هدف از صدور خدمات فنی و مهندسی

هنگامی که استراتژی جهانی شدن مطرح می شود ،شرکت ها احتیاج دارند که از خودشان بپرسند آیا واقعاً نیاز به گسترش در سطح جهانی دارند؟و اگر آری ،آنها با تمرکز در چه بازارهایی می توانند رقابت موفقی داشته باشند.شرکت های که تصمیم به وارد شدن به بازارهای جهانی دارند مطلع می باشند که برای توسعه این استراتژی مسائل و چالش های وجود دارد که باید به آنها توجه نمایند. شرکت مدیریت تجارت جهانی هرمس با شناخت و ارتباطات گسترده با بازارهای هدف تعریف شده (از جمله کشورهای cis ،بازار عراق ؛ عمان ،افغانستان ، بازار کشورهای شرق آفریقا مانند تانزانیا ؛کنیا و اوگاندا) و همچنین در اختیار داشتن کادری فنی و اکادمیک جهت بررسی بازارهای مورد نظر در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی این مهم را در دستور کار خود قرارداد است.

به همین منظوردپارتمان صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت ،بازاریابی شرکت پیمانکاری صادر کننده خدمات فنی و مهدسی که قصد ورود به بازارهای هدف را داشته، در دستور کار خود قرارداده و با شناسایی پتانسیل شرکت های ایرانی در رشته های مختلف و همچنین شناسایی پروژه ها خصوصاً پروژه های که توسط بانکهای بین الملل تامین مالی شده اند،برنامه ریزی دقیقی را به منظور ورود این شرکت ها به بازارهای هدف طراحی نموده است.

خدمات صدور خدمات فنی مهدنسی

1-معرفی پروژه های خارجی سرمایه گذاری یا مناقصات بین المللی با تفکیک موضوعی و مبلغی به شرکتهای علاقمند (در حوزه کشورهای آسیای میانه و حوزه کشورهای روس زبان, عراق, افغانستان, عمان, شرق آفریقا)
2- ارائه اطلاعات عمومی لازم در خصوص کشورهای هدف به شرکتهای متقاضی نظیر قوانین کار, مالیات, بیمه, گمرک, ویزا, هزینه های جاری, فرهنگ عمومی, موضوعات امنیتی
3- ارائه خدمات نظیر: خرید اسناد مناقصه, کمک به تکمیل اسناد, برآورد قیمتهای محل اجرای پروژه, اعزام متخصیصن, شرکت در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه, مذاکره و لابیگیری با کارفرمایان خارجی
4- در صورت برنده شدن شرکتها در مناقصات, ارائه خدمات زیر: برنامه ریزی و تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها, ارائه خدمات مشاوره مدیریتی پروژه ها, کمک به شرکتها در عملیات مدیریت اجرای پروژه ها, مدیریت پیمان, تامین مصالح, نیروی انسانی و ماشین آلات, امور پشتیبانی, کمک به تامین مالی طرح, کمک به اخذ ضمانتنامه های بانکی, تهاتر مصالح
5- کمک و ارائه خدمات مشاوره به شرکتها در عقد قراردادهای خارجی با کارفرمایان, پیمانکاران جزء , تامین کنندگان مصالح, پرسنل خارجی و ....
6- یافتن جوینت مناسب در ایران یا خارج برای شرکتها در صورت نیاز
7- یافتن نیروهای متخصص لازم برای پروژه ها از ایران یا خارج