2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

در بازار مخابرات ، اين نگاه وجود دارد كه شبكه مجازي اپراتورهاي موبايل (MVNO) راهكار بلند مدت افزايش مشتركان خواهد بود. هر چند اين مقدار افزايش در سال ٢٠١٦ از متوسط ١٪‏ بالا نرفته بود،اين امر باعث شرايط رشد كند شده است. همچنین امکان این موضوع وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات برای نقاط کم پوشش و یا با پوشش ضعیف شبکه تخفیفاتی را در قالب بسته مکالمه اعمال کند. این امر گویای این است که انتظار می رود شبکه نسل سوم و چهارم موبایل در سرتاسر شبکه مخابرات گسترده شود .

اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت به طور تساعدی بر روی سرویس های دیتا با توجه به مسیر رشد مشترکان تمرکز کرده اند ، به طوری که ظریب نفوذ آن به 160% رسیده است. سرمایه گذاری سازمان زیرساخت در مناطق روستایی و پوشش سرویس ها در این مناطق باعث تداوم رشد مشترکان شبکه خواهد شد.