2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

خدمات ما

هرمس

"شرکت مدیریت توسعه و تجارت جهانی هرمس با در اختیار داشتن نیروها و مشاوران کار آزموده و مجرب و درک و شناخت مناسب از نیازمندیهای شرکت ها ، بستر مناسبی را برای ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیل فعالیت های مشتریان در داخل و خارج از کشور در زمینه های تامین مالی پروژه ها ، جلب و هدایت سرمایه از منابع داخلی و بین المللی ، بازاریابی و دریافت پروژه برای شرکت ها خصوصا در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم نموده است. همچنین مدیران و کارشناسان موسسه با داشتن تجاربی ارزنده در تهیه طرح های توجیهی ، تجزیه وتحلیل بازارهای هدف در وضعیت فعلی و آینده ، انجام امور حقوقی و ثبتی شرکت ها ،قادر به پیشبرد اهداف مشتریان داخلی و خارجی خود با حداکثر توان و تاثیرگذاری می باشد. "  

 

در برخی شرکت‌ها قوانین و در برخی دیگر سلسله مراتب راهکار اداره شرکت می باشد. ما در هرمس با ارزش‌ها شرکت خود را پیش میبریم . ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست چرا که در جهت تحقق اهداف خود آنها را نهادینه میکنیم.

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌ها و مشاوره به آنها در جهت بهبود سطح کیفی و کمی فعالیت های آنها می باشد، تا مشتریان به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.

درباره ما

 

انرژی

مشاوره

صنایع